PRIVATLIVSPOLITIK

Et af vores hovedformål er at opretholde sikkerheden for vores gæster og kunder – dette gælder også for beskyttelsen af personlige data.

Ved skitseringen af denne politik sigter vi efter at give en klar og gennemsigtig beskrivelse af, hvordan vi hos Grand Joanne behandler personoplysninger. Denne privatlivspolitik beskriver grundlaget for, hvordan vi behandler personoplysninger; persondata er enhver information, hvoraf man, direkte eller indirekte, identificerer en fysisk person.

Vi behandler dine personoplysninger, når du bruger nogen af vores tjenester som beskrevet nedenfor, og vi overholder altid den gældende lovgivning med det formål at beskytte dig som individ.

DATAKONTROLLER

DK-1620 København
Momsnummer: 38848305

E-mail: info@grandjoanne.dk
Telefonnummer: +45 78 71 40 10

Grand Joanne behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Som et livsstilshotel tilbyder vi en bred vifte af tjenester. Grand Joanne kan indsamle personlige data direkte fra dig, når du bruger en af tjenesterne, f.eks. når du bestiller et hotelværelse. Vi kan også dele dine personoplysninger med vores partnervirksomheder, for eksempel hvis du har brugt et rejsebureau til at reservere et hotelværelse.

Grand Joanne vil behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor, samt formålene, der beskrives for dig, når du bruger en af vores tjenester. I tilfælde, hvor dit samtykke er påkrævet ved lov, vil vi indsamle dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OG HVORFOR?

Grand Joanne indsamler kun personlige oplysninger, der anses for nødvendige til de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Det er de individuelle tjenester, der bestemmer typen af personlige oplysninger indsamlet af Grand Joanne, samt årsagerne til indsamling af nævnte oplysninger.

RESERVATIONER

Hvis du behandler en reservation af et hotelværelse eller et mødelokale hos os, behandler vi dine personoplysninger for at levere, administrere, følge op og modtage betaling for dine køb.

Du er forpligtet til at give os de oplysninger, vi anmoder om, for at du kan håndtere din reservation. Hvis du foretager en reservation på en andens vegne, er du ansvarlig i forhold til, at vi har personens samtykke til, at Grand Joanne behandler deres personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Personoplysninger til vores behandlin

 • – Kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse
  – IP-adresse (hvis du booker på vores hjemmeside)
 • – Følsomme personoplysninger vedrørende fx helbred (f.eks. hvis du bestiller værelse tilpasset handicappede gæster, eller giver os information om allergier, medicinske tilstande og/eller madpræferencer)
 • – Andre data, du angiver, når du foretager din reservation (f.eks. vedrørende personer, du rejser med)

Lovgrundlag for vores behandling
Behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvor behandlingen er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt.

Hvis du har givet os følsomme personoplysninger, er vores retsgrundlag artikel 9(2)(e), hvor behandlingen vedrører personoplysninger.

Opbevaringsperioden for personoplysninger behandlet i henhold til artikel 6(1)(b) er det aktuelle år plus 5 år efter afslutningen af dit ophold. Opbevaringsperioden for følsomme personoplysninger er 30 dage.

FORESPØRGSEL HOS KUNDESERVICE

For at besvare, assistere, følge op og håndtere din kundeserviceforespørgsel kan vi behandle dine personoplysninger. Dette omfatter al kommunikation, der er nødvendig for, at vi kan besvare eventuelle forespørgsler eller spørgsmål, du har sendt til os via telefon, e-mail, sociale medier eller via andre kommunikationskanaler.

Personoplysninger til vores behandling

 • Kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse
 • Booking data

Lovgrundlag for vores behandling

Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i at håndtere kundeservice.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: artikel 6, stk. 1, litra f, hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser.

Opbevaringsperioden er 90 dage efter, at henvendelsen er afsluttet.

NYHEDSBREV OG ANDEN DIREKTE MARKEDSFØRING

Behandling baseret på Grand Joannes legitime interesse

Hvis du bruger vores tjenester og giver samtykke til at modtage vores nyhedsbreve, der indeholder relevant information og tilbud om Grand Joanne, eller tilpasset kommunikation og markedsføring, der passer til dig, behandler vi dine personoplysninger for at kontakte dig med relevant materiale.

Vi kan også sende dig kundeundersøgelser, der giver dig mulighed for at påvirke det udvalg af produkter og tjenester, vi leverer.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, og vælger ikke længere at modtage nyhedsbreve eller direkte markedsføring fra Grand Joanne, kan du afmelde dig i beskeden eller kontakte os direkte, hvorefter du ikke længere modtager direkte markedsføring fra os.

Personoplysninger til vores behandling

 • Kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse og telefonnummer

Lovgrundlag for vores behandling

Behandlingen er baseret på dit samtykke.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: artikel 6, stk. 1, litra a, hvor den registrerede har givet samtykke til behandling af sine data.

Opbevaringsperioden er indtil du trækker dit samtykke til behandlingen tilbage. Vi behandler dine personoplysninger, og hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, opbevarer vi dine personoplysninger i 2 år fra tilbagetrækningsdatoen.

KAMERAOVERVÅGNING

Som kriminalitetsforebyggende og kriminalitetsbekæmpende foranstaltninger har Grand Joanne installeret overvågning ved vores indgange samt i gæsteområder som en sikkerhedsforanstaltning.

Lovgrundlag for vores behandling

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: artikel 6, stk. 1, litra f, hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser.

Opbevaringsperioden er 30 dage.

JURIDISKE FORPLIGTELSER

Grand Joanne kan også behandle dine personoplysninger, hvis vi er tvunget til det ved lov, domstol eller offentlig myndighed, f.eks. på grund af en afgørelse fra politiafdelingen.

Personlig data

 • Kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse
 • Betalingsdata, pasdata eller lignende
 • Reservationsdata
 • Kvitteringsdetaljer

Lovgrundlag for vores behandling

Behandlingen er baseret på juridiske forpligtelser.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: artikel 6, stk. 1, litra c, hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse. Endvidere er vi fx tvunget af lovpligtig gæsteregistrering.

Opbevaringsperioden er i overensstemmelse med national lovgivning i det respektive land.

 

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER OG MODTAGERE, SOM VI DELER OPLYSNINGER MED

Vi kan dele dine personlige data med tredjeparter: Vores leverandører. Vi sælger aldrig dine personoplysninger, og Grand Joanne vil altid indgå nødvendige databehandleraftaler med de virksomheder, der behandler dine personoplysninger på vores vegne; alt for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for behandlingen af dine personoplysninger.

LEVERANDØRER

Vi kan, for at opfylde formålene med vores behandling af dine personoplysninger, bruge andre virksomheder til at opfylde vores forpligtelser over for dig. Til det formål vil vi dele eller overføre dine personlige data med eller til virksomheder, der leverer tjenester til Grand Joanne, herunder, men ikke begrænset til, vores leverandører, der leverer kundeservice, leveringstjenester, analysetjenester, kommunikations- og marketingtjenester. Grand Joanne kan også dele dine personlige data med vores leverandører, der leverer hosting, opbevaring, teknisk support og vedligeholdelse af vores it-løsninger. Desuden kan vi overføre dine personlige data til vores betalingstjenesteudbydere, som forsyner os med betalingsløsningstjenester, for at lette din betaling til os. Vores leverandører behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med vores dokumenterede instruktioner og må ikke bruge dine personoplysninger til deres egne formål. De er også forpligtet ved lov til at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang og lignende.

ANDRE MODTAGERE

Vi kan i visse tilfælde overføre dine personlige data til andre modtagere.

 • Offentlige myndigheder: hvor vi er forpligtet til at overføre dine personoplysninger ved lov, og behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt.
 • Inkassatorer: hvor vi kan overføre dine personlige data, hvis du ikke betaler. Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at modtage betaling.
 • Efter anmodning fra vores gæsteserviceteam: med hensyn til restaurantreservationer eller lignende er vi forpligtet til at overføre dine personlige data, og behandlingen er baseret på vores legitime interesse i at håndtere kundeservice.

DINE RETTIGHEDER

I henhold til EU’s generelle databeskyttelsesforordning har du en række rettigheder.

Disse rettigheder er som følger:

Adgangsretten

Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, som Grand Joanne behandler om dig, samt andre supplerende oplysninger. Adgangen kan være begrænset for at beskytte andres privatliv, forretningshemmeligheder og/eller intellektuelle ejendomsrettigheder.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget og/eller opdateret de personoplysninger, som Grand Joanne har registreret om dig.

Retten til sletning

Du har ret til at få dine personlige data slettet. Hvis du ønsker at få fjernet dine personlige data, vil Grand Joanne slette alle de personlige data, som Grand Joanne ikke er juridisk forpligtet til at opbevare.

Retten til at begrænse behandlingen

Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format for at flytte til en anden leverandør. Dette gælder kun for de personoplysninger, som du har givet Grand Joanne, og de data, som Grand Joanne behandlede på baggrund af dit samtykke, eller Grand Joannes opfyldelse af en aftale med dig.

Retten til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Retten til at gøre indsigelse gælder kun under visse omstændigheder. Hvorvidt det gælder eller ej, afhænger af Grand Joannes formål med behandlingen, samt det lovlige grundlag for behandlingen.

Tilbagetrækning af samtykke

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dette samtykke tilbage. Det betyder, at behandlingen derefter vil blive afbrudt, medmindre Grand Joanne er juridisk forpligtet til at behandle disse personoplysninger.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du sende din anmodning på e-mail til info@grandjoanne.dk.

Grand Joanne vil besvare alle sådanne anmodninger så hurtigt som muligt.

Grand Joanne vil ikke svare på nogen anmodning, medmindre vi er i stand til at bekræfte din identitet. I så fald forbeholder Grand Joanne sig retten til at forespørge om din identitet og kan bede om bevis, f.eks. en kopi af dit kørekort eller dit pas.

Grand Joanne kan afvise anmodninger, som: er urimeligt gentagne; kræve uforholdsmæssig teknisk handling (f.eks. udvikling af et nyt system eller væsentlige ændringer af en eksisterende praksis); påvirke beskyttelsen af andres personlige oplysninger; indebære situationer, hvor den ønskede handling kan anses for at være alt for kompliceret (f.eks. anmodninger om oplysninger, der kun eksisterer som sikkerhedskopier).

TIL PERSONER SOM SØGTE JOB HOS GRAND JOANNE

Når du søger job hos Grand Joanne, behandler vi de oplysninger, som du har afgivet til Grand Joanne i forbindelse med din ansøgning.

Dette medfører normalt almindelige personlige oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse; oplysninger om din uddannelsesmæssige baggrund; og information om nuværende og tidligere ansættelse. Vi beder dig venligst om ikke at sende os nogen følsomme personoplysninger (f.eks. oplysninger om dit helbred, race eller etnicitet).

I forbindelse med rekrutteringsprocessen kan Grand Joanne bede om en kopi af straffeattesten og/eller indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. I begge tilfælde indhenter Grand Joanne samtykke fra ansøgerne som en del af rekrutteringsprocessen.

Personoplysninger til vores behandling

 • Kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse
 • Rekrutteringsoplysninger, fx CV, personligt brev
 • Oplysninger om hvilken rolle, område, land og ansættelsestype du har søgt
 • Karakterer, certifikater, erhvervserfaring, uddannelse eller andre oplysninger, du frivilligt giver os som en del af din ansøgning

Retsgrundlag for behandlingen

Behandlingen er baseret på dit samtykke og er beskyttet i henhold til artikel 6(1)(f), hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser.

Opbevaringsperiode er, at ansøgninger gemmes gennem hele rekrutteringsprocessen. For kandidater, der ikke er ansat, indgives i 6 måneder efter datoen for afslaget. Grand Joanne indhenter samtykke fra en ansøger til indlevering af hans/hendes ansøgning i rekrutteringssystemet.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Grand Joanne behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger eller fordi du ønsker at slette dine oplysninger, kan du maile os på info@grandjoanne.dk.

Du kan til enhver tid frit gøre indsigelse mod den videre behandling af dine personoplysninger.

OPBEVARINGSSIKKERHED OG HÅNDTERING AF PERSONDATA

Grand Joanne beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler for informationssikkerhed, som indeholder instruktioner og forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod uautoriserede personer, der får adgang til eller kendskab til dem.

Grand Joanne har procedurer på plads for deling af adgangsrettigheder med de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afslører oplysninger om dine personlige interesser og vaner.

FORTROLIGHED OG COOKIES

Grand Joanne bruger cookies til Grand Joannes digitale tjenester. Yderligere information om vores cookiepolitik kan findes her.

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at skrive til os på info@grandjoanne.dk.

Hvis du har brug for yderligere afklaring i en sag eller ikke er tilfreds med de afgivne oplysninger, bedes du sende eventuelle klager til Datatilsynet.

Du finder den relevante kontaktadresse på www.datatilsynet.dk.

WHISTLEBLOWER POLICY

Grand Joannes whistleblowerordning skal sikre, at ansatte og personer, der har en tilknytning til arbejdsgiveren, har en fortrolig og uafhængig kanal til at indberette alvorlige lovovertrædelser og alvorlige forseelser begået af ansatte hos arbejdsgiveren, herunder også medlemmer af bestyrelsen eller direktionen, revisorer, advokater, leverandører og andre, der er tilknyttet.

Formålet er at sikre, at en uafhængig og selvstændig whistleblowerenhed kan vurdere sagen og træffe de nødvendige tiltag. Arbejdsgiverens whistleblowerordning er etableret og drevet i overensstemmelse med bestemmelserne i whistleblowerloven.

Whistleblowerenheden består af general manager på Grand Joanne. Alle indberetninger går først til ekstern, objektiv tredjepart, som består af jurister fra Andersen & Green ApS. Det er Andersen & Green ApS, der sikkert behandler dine oplysninger og som sammen med general manager belyser forholdet.

Før du benytter ordningen, er det vigtigt, at du læser Retningslinjer vedrørende Arbejdsgiverens Whistleblowerordning.

Vi opfordrer alle med en berettiget bekymring til at benytte ordningen og bidrage til en etisk og ansvarlig virksomhedskultur hos Arbejdsgiveren.

INDBERET ANONYMT HER.

KONTAKT

GRAND JOANNE

Vesterbrogade 9A
DK-1620 København V
Momsnummer: 38848305

E-mail: info@grandjoanne.dk
Telefon: +45 78 71 40 10

Dette er version 1 af Grand Joanne’s
Privatlivspolitik offentliggjort marts 2022.

PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY